Parafia w Rakowiskach obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Rakowiska, Cicibór Mały, Cicibór Duży, Terebela oraz domy przy ul. Terebelskiej za DK2 w kierunku Rakowisk.

Chrzest

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213) 

Klasyczna forma udzielania sakramentu chrztu przewiduje trzykrotne zanurzenie dziecka w wodzie. Najczęściej jednak trzykrotnie polewa się główkę dziecka wodą przy jednoczesnym wypowiedzeniu przez szafarza sakramentu słów: “Imię” ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Woda symbolizuje oczyszczenie i nowe życie, co znalazło swój wyraz już przy okazji chrztu nawrócenia, którego udzielał Jan Chrzciciel. Chrzest, który udzielany jest wodą w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jest czymś więcej niż znakiem nawrócenia i pokuty, jest nowym życiem w Chrystusie. Dlatego celebracji sakramentu chrztu towarzyszą jeszcze inne znaki: namaszczenie, biała szata i świeca.

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu

 • Skrócony akt urodzenia dziecka z USC,
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeżeli ślub odbył się poza parafią),
 • Dane o rodzicach chrzestnych
   • imiona, nazwiska,
   • data i miejsce urodzenia,
   • adres zamieszkania,
   • wyznanie,
   • rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić godność rodziców chrzestnych. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej parafii odpowiadającej aktualnemu miejscu zamieszkania (miejsce zameldowania nie ma znaczenie formalnego – liczy się faktyczny pobyt),
 • Zaświadczenie o uczestniczeniu w katechezie dla rodziców i chrzestnych,

Rodzice chrzestni. Przyjmujący chrzest powinien mieć dwoje chrzestnych. Zadaniem chrzestnych jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego, a w przypadku chrztu dziecka mają oni wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie.

Rodzicem chrzestnym może być ten, kto:

 • Jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania (ukończył 16 lat);
 • Przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia – chrzest, bierzmowanie i Eucharystię – oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem, jakie ma pełnić;
 • Należy do Kościoła Katolickiego i prawo kościelne nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.
 • Żyje w związku sakramentalnym.

Do chrztu potrzebna jest:

 • świeca dla dziecka
 • biała szatka