Parafia w Rakowiskach obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Rakowiska, Cicibór Mały, Cicibór Duży, Terebela oraz domy przy ul. Terebelskiej za DK2 w kierunku Rakowisk.

Wspólnoty Różańcowe

Żywy Różaniec, jako organizacja kościelna działająca na prawach stowarzyszenia, zawdzięcza swoje powstanie młodej świeckiej osobie Paulinie Jaricot (1799 – 1862). “Wszystkie łaski, wszelkie światło otrzymałam z tajemnic różańcowych i one uczyniły moje życie owocnym” – wyznaje po latach Paulina. W 1826 r. stworzyła wielkie zaplecze modlitewne dla misji pod nazwą Żywego Różańca. Samą siebie uważała za “pierwszą zapałkę, którą Bóg się posłużył, by rozpalić wielki ogień”. Zorganizowała tzw. “piętnastki” – grupy po 15 osób, z których każda zobowiązywała się do odmawiania w intencji misji jednego dziesiątka różańca dziennie i do rozważania otrzymanej tajemnicy różańcowej. Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI jeszcze za życia Pauliny. W 1862 roku, kiedy umarła Założycielka Żywego Różańca, w samej tylko Francji istniało już 150 tys. “piętnastek”.

Jan Paweł II wprowadził nową część różańca świętego, tajemnice światła, wskazujące nam na życie i działalność publiczną Jezusa Chrystusa. Od tego momentu cały różaniec liczy 20 tajemnic, dlatego „żywe róże” składają się z 20 osób.

Żywy Różaniec oznacza:

 1. Życie według Ewangelii, który jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską, Pozdrowienie Anielskie, oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia;
 2. Życie wiarą, nadzieją i miłością – znaczy wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia, oraz kochać Boga i dla Boga ludzi;
 3. Oznacza jakby „Elektrownię Duchową”, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej, jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego sprawiedliwości społecznej;
 4. Żywy Różaniec jest jak by niezdobytą „Twierdzą Obronną”, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem;
 5. Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża posiada 20 osób, z których każda odmawia jeden dziesiątek różańca połączonego z rozważaniem (zanosi przed tron Niepokalanej najpiękniejszy bukiet z dziesięciu różyczek „Ave” ale śnieżno-białej lilii Modlitwy Pańskiej).

Na czele każdej Róży stoi zelator. Nad wszystkimi Kołami rolę opiekuna sprawuje pierwszy zelator (przełożona). Każda Róża obiera sobie patrona.
Członkowie Róż Różańcowych naśladują gorliwe cnoty Matki Bożej. Zamawiają Msze św., przystępują do sakramentów świętych. Jest to jakby uroczystość imieninowa w Żywym Różańcu.

W każdej wspólnocie Różańcowej powinna być Kronika Różańca, do której wpisane są poszczególne Koła i nazwiska członków. W Kronice umieszczamy ważne wydarzenia parafialne, święta, uroczystości (w naszej parafii kronikę prowadzi I zelator).

Obowiązkiem każdego członka w Żywym Różańcu jest:

 1. Zapisanie imienia i nazwiska w księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca w intencjach podanych przez Opiekuna;
 2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
 3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach;
 4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika;
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Koła Różańcowego oraz w modlitwach za spokój jego duszy

Obowiązki Zelatora:

 1. Sprawdza obecność członków Żywego Różańca na nabożeństwie.
 2. Dostarcza tajemnice z intencją modlitewną nieobecnym.
 3. Zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich.
 4. Zbiera miesięczne składki, np. na Msze św.
 5. Odwiedza chorych i otacza miłością.
 6. Czuwa by róża miała pełny skład 20 – osób.
 7. Pilnuje aby róża wypełniała zlecone sobie zadania apostolskie.
 8. Utrzymuje stałą łączność między różą a ks. Opiekunem.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Odpusty te można zyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź św., Komunia św., modlitwa w intencjach papieża, przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowywania Statutu stowarzyszenia Żywego Różańca.

Róże Różańcowe w naszej wspólnocie:

Cicibór Duży
Żeńskie:
1. P.w. św. Siostry Faustyny – zelatorka Maria Doroszuk
2. P.w. św. Jadwigi Śląskiej – zelatorka Maria Besaraba
3. P.w. św. Katarzyny ze Sieny – zelatorka Krystyna Kulesza
4. P.w. św. Ryty – zelatorka Bernarda Derkacz

Cicibór Mały
Źeńskie:
1. Zelatorka Krystyna Marczuk

Rakowiska
Żeńskie:
1. P.w. św. Katarzyny – zelatorka Józefa Zofia Guszko
2. P.w. Błogosławionego Ojca Honorata – zelatorka Barbara Maziejuk
3. P.w. Matki Bożej Pocieszenia – Zelatorka Teresa Koczkodaj
Męskie:
4. Zelator Stefan Bentkowski

Terebela
Źeńskie:
1. P.w. św. Faustyny – zelatorka Halina Maksymiuk
2. P.w. św. Matki Teresy z Kalkuty – zelatorka Maria Szyc
3. P.w. św. Elżbiety – zelatorka Regina Panasiewicz
Męskie:
4. P.w. św. Ojca Pio – zelator Arkadiusz Maziejuk
5. Zelator Jan Paczuski