Parafia w Rakowiskach obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Rakowiska, Cicibór Mały, Cicibór Duży, Terebela oraz domy przy ul. Terebelskiej za DK2 w kierunku Rakowisk.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać): osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw pozaliturgicznych. Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła) jak i stałą posługę wykonywaną najczęściej przez chłopców lub młodzież męską.

Ministrant przechodzi okres kandydatury gdzie uczy się funkcji mszalnych jak także konkretnych obrzędów liturgii oraz modlitw. Po okresie przygotowawczym kandydat na ministranta po zdaniu egzaminu w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zostaje przyjęty do grona ministrantów podczas Mszy Świętej na której składa przyrzeczenie ministranckie. Otrzymuje wtedy strój ministranta – komże. 

Po kilkuletniej posłudze, ministrant może zostać wysłany na kurs lektorski. Kandydat na lektora przed błogosławieństwem przez biskupa musi zdać egzamin. Ministrant już jako lektor nosi białą albę, która symbolizuje czystość. Lektor podczas Mszy Świętej odczytuje Słowo Boże, wezwania modlitwy powszechnej lub wykonuje psalmy responsoryjne.

Wyróżniamy kilka stopni ministranckich:

 1. kandydat – chodzi na zbiórki, przygotowuje się do służby przez kilka miesięcy,
 2. ministrant światła – odpowiedzialny za świece w czasie procesji,
 3. ministrant księgi – przygotowuje Mszał przed liturgią, podaje Mszał celebransowi,
 4. ministrant ołtarza – posługuje przy naczyniach liturgicznych, podaje wino i wodę, trzyma patenę,
 5. ministrant krzyża – niesie krzyż podczas procesji,
 6. psałterzysta – intonuje pieśni i wykonuje psalmy,
 7. ceremoniarz – koordynuje działania pozostałych ministrantów,
 8. lektor – czyta Pismo Święte w czasie liturgii,
 9. turyferariusz – odpowiedzialny jest za kadzielnicę,
 10. nawikulariusz – niesie kadzidło w specjalnym naczyniu,
 11. ministrant wody – posługuje podczas pokropienia wodą święconą,
 12. ministrant mitry – podczas Mszy sprawowanej przez biskupa – trzyma mitrę,
 13. ministrant pastorału – trzyma pastorał.

10 przykazań ministranta:

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.